Het is goed om te kijken naar schade

Er moet een oorzakelijk verband zijn tussen de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt (meestal een ongeval) en het letsel, anders komt het letsel niet voor vergoeding in aanmerking. Als het gaat om het oorzakelijk verband tussen gezondheidsklachten en ongevallen, zullen sommige mensen het hebben over medisch oorzakelijk verband. Wanneer de onrechtmatige daad het risico heeft veroorzaakt of vergroot en het risico werkelijkheid wordt, staat in beginsel het oorzakelijk verband tussen de handeling en de schade vast, maar moet het tegenbewijs kunnen worden geleverd voor de aansprakelijke persoon. Dit betekent dat het geclaimde letsel als gevolg van het ongeval duidelijk door het ongeval moet zijn veroorzaakt.

Indien er een aantoonbaar verband bestaat tussen de oorzaak en de uiteindelijke schade, wordt voldaan aan de hoofdeis van burgerlijke aansprakelijkheid. Deze relatie wordt een sine qua non-relatie genoemd, wat betekent dat als er geen ongeluk is, er ook geen schade is. Als u eerder een ongeval heeft gehad en u heeft persoonlijk letsel opgelopen als gevolg van het vorige ongeval, dan kan de wederpartij de eerdere (eerdere) klacht als verklaring voor de huidige klacht beschouwen. Dit is mogelijk, zelfs als het laatste ongeval een paar jaar geleden heeft plaatsgevonden. De wederpartij ontkent hierbij dat uw huidige klacht is veroorzaakt door een ongeval waarvoor zij verantwoordelijk is.

Kijkend naar een ongeval

Bent u echter op het moment van het tweede (nieuwe) ongeval volledig hersteld van het vorige ongeval en kunt u dit ook aantonen door middel van medische documenten en/of verklaringen, dan wordt de eerdere gezondheidsklacht niet gebruikt om causaliteit vast te stellen. Ook als het nieuwe ongeval de oorspronkelijke klacht verergert, levert dit geen causaliteitsproblemen op.

Als er sprake is van een causaal verbandprobleem, of als u wilt voorkomen dat het oorzakelijk verband tussen een gezondheidsklacht en een ongeval in de toekomst ter discussie wordt gesteld, kan medische informatie vaak uitkomst bieden. In die tijd hadden letselschade-experts of letselschadeadvocaten de medische dossiers van hun cliënten (gewonde slachtoffers) opgevraagd bij de medische afdeling (de zogenaamde "behandelingsafdeling").

Ziekenhuizen zijn van belang

Denk hierbij aan informatie van ziekenhuizen waar het slachtoffer kan worden opgenomen, huisartsen en andere behandelaars die naar aanleiding van het ongeval het slachtoffer hebben bezocht. Daarbij hoort ook een receptenlijst van de apotheek van het slachtoffer, waarop staat hoeveel en welke medicijnen zijn voorgeschreven. Deze informatie is van groot belang voor het beoordelen van de mate van (lichamelijke) schade en het bewaken van uw genezingsproces en voortgang. Het levert ook het nodige bewijs tussen ongevallen en klachten en beperkingen op verschillende beschadigde items. Er zijn diverse letselschade advocaten in jouw regio beschikbaar. Bekijk bijvoorbeeld letselschade advocaat Eindhoven en Letselschade advocaat in Almelo zodat je een goede keuze zult gaan maken.